Wspólnota „Stowarzyszenie Niepokalanego Serca Maryi i Miłosierdzia Bożego” powstało z potrzeby serca osób bardzo kochających Boga, bliźniego i Święty Kościół Katolicki. Inspiracją stało się odejście do domu naszego Ojca papieża Jana Pawła II w pierwszą sobotę miesiąca, a zarazem w wigilię święta Miłosierdzia Bożego. Był to dla nas czytelny znak od Boga.

Jesteśmy wspólnotą składającą się z osób pochodzących z różnych parafii, ale skupiających się w parafii Niepokalanego Serca Maryi pod duchowym przewodnictwem ks. prałata Stanisława Zdziecha. Po okresie próbnym, błogosławieństwa udzielił nam Metropolita Białostocki Ks. Abp Edward Ozorowski.

Celem Wspólnoty jest szerzenie chwały Bożej przez rozwijanie i rozpowszechnianie nabożeństwa do Matki Bożej a szczególnie do Niepokalanego Serca Maryi zgodnie z wolą Bożą objawioną dzieciom w Fatimie w 1917 roku. Szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego objawionego przez Pana Jezusa świętej siostrze Faustynie Kowalskiej. Wspomaganie biskupów i kapłanów naszej ojczyzny w służbie Bogu i Kościołowi przez modlitwę i pełnienie czynnego miłosierdzia.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

- Propagowanie dzieł pobożności, pokuty i miłości bliźniego.

- Szerzenie pobożności Maryjnej, szczególnie Różańca Świętego i nabożeństwa pierwszych

pięciu sobót miesiąca w intencji zadośćuczynienia i wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi.

- Propagowanie nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego.

- Rozpowszechnianie książek i literatury religijnej.

- Pomoc duchową i materialną rodzinom.

- Życie zgodnie z przykazaniami Bożymi, Ewangelią i nauczaniem Kościoła Katolickiego.

- Codzienne uczestniczenie we Mszy Świętej, odmawianie różańca, Koronki do Miłosierdzia Bożego, ofiarowywanie modlitwy, pracy, cierpienia i uczynków miłosierdzia przez Niepokalane Serce Maryi Boskiemu Sercu Pana Jezusa.

- Czynne praktykowanie miłosierdzia wobec bliźnich poprzez słowo, czyn i modlitwę.

- Pielęgnowanie w sobie cnoty miłości, modlitwy, pokory, pokuty, postu, posłuszeństwa Panu Bogu i Kościołowi.

- Adorowanie Najświętszego Sakramentu w intencji uwielbienia Boga w Trójcy Świętej Jedynego  a Jego Miłość i Miłosierdzie oraz dziękczynienia za łaski dla nas, ojczyzny i całego świata.

Spotykamy się w każdą pierwszą sobotę miesiąca w kościele parafialnym pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi na całonocnej adoracji uwieńczonej Mszą Świętą w intencji Kościoła Katolickiego, biskupów i kapłanów, za naszą ojczyznę.

Serdecznie zapraszamy wszystkich pragnących modlić się przed Najświętszym Sakramentem. Pan Jezus powiedział „Żniwo wielkie, ale robotników mało” . Tymi słowami sam Bóg zaprasza każdego z nas do pracy w winnicy Pańskiej.

 

Prezes Stowarzyszenia

Marek Jerzy Rozmus