Wspólnoty

Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi to jeden z pierwszych zespołów Caritas Archidiecezji Białostockiej. Powołany został przez nowo mianowanego proboszcza - ks. Stanisława Zdziecha w 1993 roku.

Wspólnota „Kairos” jest publicznym stowarzyszeniem wiernych, erygowanym w Archidiecezji Białostockiej, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego w dniu 8 grudnia 2001 roku, przez Arcybiskupa Metropolitę Wojciecha Ziembę. Gromadzi obecnie około 70 osób. Są wśród nas kapłani i osoby konsekrowane, małżonkowie i osoby samotne.

Wspólnota „Stowarzyszenie Niepokalanego Serca Maryi i Miłosierdzia Bożego” powstało z potrzeby serca osób bardzo kochających Boga, bliźniego i Święty Kościół Katolicki. Inspiracją stało się odejście do domu naszego Ojca papieża Jana Pawła II w pierwszą sobotę miesiąca, a zarazem w wigilię święta Miłosierdzia Bożego. Był to dla nas czytelny znak od Boga.

Duchowość Ruchu Rodzin Nazaretańskich oparta jest o więź z Matką Bożą, która prowadzi do coraz pełniejszego odkrycia Jezusa Chrystusa, Trójcy Świętej i Kościoła. Biblijną podstawą duchowości RRN są słowa testamentu z krzyża „Oto Matka twoja”. Podstawowy komentarz do tego tekstu biblijnego zawarty jest w encyklice Jana Pawła II „Redemptoris Mater”.

Porządek Mszy Świętych

Dni powszednie:
6:30; 18:00

Niedziele:
8:00; 10:00; 11:30;
13:00 (dla dzieci); 18:00 

Święta kościelne:
8:00; 10:00; 18:00

Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca Maryi

 • ul. Ks. Stanisława Suchowolca 27
  15 – 565 Białystok
 • 85  741 05 55
 • biuro@parafiansm.pl
 • od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 9:00
  oraz 16:00 – 17:30
 • W czasie wakacji  w godz. 17:00 - 17:45
 • W czasie kolędy w godz. 7:30 - 9:00
 • NUMER KONTA BANKOWEGO:
  SGB – BANK S.A.
  39 8060 0004 0841 3589 2000 0010
  ( na cele kultu religijnego )