Okres przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania trwa 3 lata począwszy od 6 klasy Szkoły Podstawowej. Należy zgłosić się do parafii do ks. Mateusza który jest odpowiedzialny za przygotowanie młodzieży do przyjęcia sakramentu bierzmowania.