Okres przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania trwa 3 lata. Należy zgłosić się do parafii na początku I kl. gimnazjum.