Menu Zamknij

Ogłoszenia


1. Usilnie prosimy wszystkich o głęboką i wytrwałą modlitwę osobistą, nawrócenie serca przez sakrament pojednania, adorację Najświętszego Sakramentu, uczestniczenie we Mszy Świętej za pośrednictwem środków przekazu i możliwości Komunii Świętej duchowej. Nasz kościół jest przez cały dzień, od godz. 6:30 do 19:00. Od godz. 16:00 – adoracja Najświętszego Sakramentu.
2. Zachęcamy naszych parafian do ufnej gorliwej modlitwy w intencji o powstrzymanie epidemii koronawirusa w Polsce i na świecie, i o bezpieczeństwo naszych rodzin. My kapłani modlimy się wspólnie, w naszej kaplicy domowej, każdego dnia w godzinach wieczornych, odmawiając różaniec. Prosimy o taką modlitwę, o tej samej porze, w Wa-szych domach i rodzinach.
3. Ks. Abp Tadeusz Wojda wydała nowe rozporządzenia dotyczące sprawowania czynności liturgicznych w stanie epidemii. Całość zarządzenia jest udostępniona na stronie www.archibial.pl Teraz chcę przypomnieć najważniejsze punkty tego zarządzenia:
A. Ks. Abp przedłuża dyspensę od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do 19 kwietnia.
B. W celebracjach liturgicznych nie może brać udziału więcej niż 5. osób oprócz posługujących. Obowiązuje to również podczas liturgii pogrzebowej. Liturgia pogrzebowa powinna zawierać tylko jedną stację – ma się ograniczyć tylko do samego pogrzebania zmarłego na cmentarzu.
C. Ks. Abp zachęca do uczestnictwa we Mszy Świętej, rekolekcjach i innych nabożeństwach wielkopostnych za pośrednictwem środków społecznego przekazu.
– W związku z tym podajemy do wiadomości, iż z naszego kościoła będziemy nadawali transmisję Mszy Świętych i rekolekcji wielkopostnych przez Internet – online w następujących dniach:
a) Msze Święte o godz. 11:30 w każdą niedziele, aż do czasu, kiedy zostanie zniesiony zakaz uczestnictwa we Mszach Świętych do powyżej 5. osób;
c) Msze Święte w każdy dzień powszedni o godz. 18:00;
b) Rekolekcje Wielkopostne, prowadzone przez o. Krzysztofa Grzybka, werbistę, w dniach 3-4-5 kwietnia o godz. 18:00.
D. Ks. Abp zachęca do korzystania ze spowiedzi indywidualnej.
– W związku z tym informujemy, iż w naszym kościele będzie można skorzystać z sakramentu pokuty w sobotę i w piątek, 4 i 5 kwietnia, w godz. od 11:00 do 13:00 i od 15:00 do 17:30. Będziemy spowiadali w zakrystii, w salce przy kościele, w kaplicy chrzcielnej i w domu parafialnym;
– Jednocześnie ks. Abp przypomina, że ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie i śmiertelne. Powinien on jednak zawierać w sobie mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe
– W związku z zaistniałymi obostrzeniami w tym roku, przed świętami nie będziemy odwiedzać naszych chorych z posługą sakramentalną. Nasi chorzy, wszyscy w podeszłym wieku, należą do grupy osób zwiększonego ryzyka zachorowania na koronawirusa, więc należ zachować ostrożność.
4. Ogłoszenia dotyczące przeżywania Triduum paschalnego podamy za tydzień.
5. W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca. Proszę w swoich prywatnych modlitwach we czwartek modlić się o powołania kapłańskie i za-konne, odmawiać litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa w piątek, a w sobotę różaniec jako zadośćuczynienie za grzechy przeciwko NMP. Kto może, niech nam dostarczy intencje do modlitwy za zniewolonych nałogami w sobotę.
6. Od dzisiaj można zaopatrywać się w świece na stół wielkanocny tzw. Paschałki. Do-chód ze sprzedaży będzie przeznaczony na wsparcie dzieł prowadzonych przez Caritas.

/ Ogłoszenia parafialne

1. W dniach epidemii zachęcamy w duchu miłości ewangelicznej do objęcia szczególną opieką chorych i potrzebujących. Miejmy wielkie serce i szeroko otwarte oczy, aby dostrzec każdą osobę, przede wszystkim osoby starsze, które w tych trudnych chwilach znajdują się w potrzebie, aby miłosierdzie Boże docierało do każdego.
2. Usilnie prosimy wszystkich o głęboką i wytrwałą modlitwę osobistą, nawrócenie serca przez sakrament pojednania, adorację Najświętszego Sakramentu, uczestniczenie we Mszy Świętej za pośrednictwem środków przekazu i możliwości Komunii Świętej duchowej.
3. Zachęcamy naszych parafian do gorliwej modlitwy w intencji o powstrzymanie epidemii koronawirusa w Polsce i na świecie, i o bezpieczeństwo naszych rodzin. My kapłani modlimy się wspólnie, w naszej kaplicy domowej, każdego dnia o godz. 20:30, odmawiając różaniec. Zapraszamy do takiej modlitwy, o tej samej porze w Waszych domach i rodzinach.
4. Dzisiaj, w związku z zakazem organizowania zgromadzeń religijnych powyżej 50. osób, będzie odprawiona dodatkowo jeszcze jedna Msza Święta, o godz. 15:00. Nie będzie Mszy Świętej o godz. 16:30, jak to wcześniej ogłaszaliśmy. Tak będzie przez w następną niedzielę – 29.03.
5. W liturgii najbliższego tygodnia:
25.03 (czw.) – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. W naszym kościele Msze Święte będą celebrowane o godz. 8:00, 10:00 i 18:00. Jest to Dzień Świętości Życia. Tego dnia podejmujemy się duchowej adopcji dziecka poczętego.
6. Penitencjaria Apostolska na mocy uprawnień udzielonych jej przez Ojca Świętego postanowiła o udzieleniu odpustu wiernym dotkniętym chorobą CoVID-19, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób, także w modlitwie, o nich się troszczą. Odpust zupełny udzielany jest wiernym dotkniętym przez koronawirusa, poddanym reżimowi kwarantanny w szpitalach lub we własnych domach.
Aby otrzymać odpust należy odrzucić wszelkie przywiązanie do grzechu, uczestniczyć we Mszy poprzez środki masowego przekazu lub po prostu pomodlić się. „Powinno być to połączone z wolą spełnienia zwykłych warunków odpustu, czyli przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, komunii świętej oraz odmówienia modlitwy według intencji Ojca Świętego, kiedy to stanie się możliwe” – czytamy w dekrecie. Penitencjaria Apostolska udziela pod tymi samymi warunkami odpustu zupełnego tym wiernym, którzy będą modlić się w intencji ustania epidemii i umocnienia tych, którzy cierpią z jej powodu oraz w intencji zbawienia wiecznego zmarłych w wyniku zarażenia koronawirusem.
7. W tym tygodniu odszedł do Domu Ojca nasz zmarły parafianin: + Krzysztof Trebliński. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…

/ Ogłoszenia parafialne
1. Podajemy niektóre punkty z zarządzeń wydanych przez naszego Abpa Metropolitę w związku z wprowadzeniem przez rząd stanu zagrożenia epidemicznego. Całość dwóch zarządzeń można znaleźć na stronie www. naszej parafii bądź na stronie www. Archidiecezji Białostockiej:
– Zgodnie z kan. 87 §1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
– Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem.
– Ograniczam możliwość uczestnictwa wiernych we Mszach Świętych w kościołach i kaplicach do osób zamawiających intencję mszalną, a w wypadku pogrzebu, do najbliższej rodziny; we wszystkich Mszach, wraz z duchowieństwem parafialnym, posługującymi w liturgii i uczestnikami może brać udział maksymalnie 50 osób.
– Zalecam nienapełnianie kropielnic wodą święconą, przekazywanie znaku pokoju tylko przez skłon głowy oraz przypominam o możliwości udzielania Komunii św. na rękę tym, którzy o to proszą.
– W duchu miłości ewangelicznej proszę o objęcie szczególną opieką chorych i potrzebujących. Miejmy wielkie serce i szeroko otwarte oczy, aby dostrzec każdą osobę, która w tych trudnych chwilach znajdzie się w potrzebie, aby miłosierdzie Boże docierało do każdego.
– Usilnie proszę wszystkich o głęboką modlitwę osobistą oraz zachęcanie siebie nawzajem do wytrwałej modlitwy, nawrócenie serca przez sakrament pojednania, adorację Najświętszego Sakramentu, uczestniczenie we Mszy Świętej za pośrednictwem środków przekazu i możliwości Komunii Świętej duchowej.
2. Zachęcamy naszych parafian do gorliwej intencji o powstrzymanie epidemii koronawirusa w Polsce i na świecie i o bezpieczeństwo naszych rodzin. My kapłani modlimy się wspólnie, w naszej kaplicy domowej, każdego dnia o godz. 20:30, odmawiając różaniec. Zapraszamy do takiej modlitwy, o tej samej porze w Waszych domach.
3. Dzisiaj, w związku z zakazem organizowania zgromadzeń religijnych powyżej 50. osób, wprowadzamy w naszej parafii jeszcze  dodatkową Mszę Świętą, o godz 15.00 Tak będzie przez kolejne dwie niedziele: 22.03 i 29.03.
4. W liturgii najbliższego tygodnia:
19.03 (czw.) – Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP. W naszym kościele Msze Święte jak w dniu powszednim. Przyjmujemy ofiary na Mszę Świętą składkową „Do św. Józefa” o godz. 18:00.
5. We środę 18.03 obchodzi swoje imieniny ks. Abp Senior Edward Ozorowski. Msza Święta z okazji Imienin Księdza Arcybiskupa Seniora będzie sprawowana w środę, 18 marca br., o godz. 18.00 w Katedrze białostockiej. W swojej osobistej modlitwie polecaj-my Panu Bogu Najdostojniejszego Solenizanta.

6. W tym tygodniu odeszła do Domu Ojca nasza zmarła parafianka: + Czesława Tarasiuk. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…
/ Ogłoszenia parafialne
1. Dzisiaj po południu odbędzie się kolejne spotkanie KŻR naszej parafii. Początek o godz. 16:30.
2. Kontynuacją rekolekcji ewangelizacyjnych, które odbyły się w tym tygodniu będzie Seminarium Odnowy Wiary. SOW to takie rozłożone na dziewięć tygodni rekolekcje, które mogą pogłębić nasze życie wiary, odnowić relację z Bogiem, odkryć piękno modlitwy Słowem Bożym, otworzyć się na dary Ducha Świętego. SOW rozpocznie się 10 marca (we wtorek) po wieczornej Mszy Świętej.
3. Od najbliższej soboty, 14 marca, będziemy liczyć 100 dni do obchodów 100-lecia istnienia naszej parafii. Obchody są zaplanowane na dwa dni – 20 i 21 czerwca. 100 dni kończy się 21 czerwca. Przez 100 dni będziemy w szczególny sposób przygotowywali się do tej uroczystości, modląc się za naszą parafię. W związku z tym proponujemy naszym parafianom aktywny udział w tej modlitwie. Otóż dzisiaj po Mszy Świętej można sobie wziąć z koszyczka w przedsionku kościoła mała karteczkę, na której będzie napisana data naszej osobistej modlitwy. Tego dnia trzeba się modlić za naszą parafię bądź uczestnicząc we Mszy Świętej, odmawiając różaniec, adorując Najświętszy Sakrament, podejmując post. Ufamy, że nasza modlitwa pomoże wielu naszym braciom powrócić do kościoła, nawrócić się przez szczerą spowiedź, porzucić nałogi, być gorliwymi w życiu wiary na co dzień.
4. W piątek 13 marca wypada 7. rocznica wyboru Papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Zachęcamy naszych parafian do gorliwej modlitwy w intencji Ojca Świętego.
5. W następnym tygodniu, 19 marca we czwartek, wypada uroczystość św. Józefa. Od dzisiaj przyjmujemy ofiary na Mszę Świętą składkową „Do św. Józefa” o godz. 18:00.
6. Uroczystości dziękczynne za ocalenie miasta Białegostoku, w 31. rocznicę katastrofy pociągu przewożącego chlor, odbędą się w poniedziałek 9 marca br. Rozpoczęcie przy Krzyżu w miejscu katastrofy przy ul. Poleskiej o godz. 16:30. Drogę Krzyżową od Krzyża do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego uwieńczy Msza Święta w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego o godz. 18.00. Zapraszamy naszych parafian do licznego udziału w tym nabożeństwie.
7. Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny w Białymstoku ogłasza nabór uczniów do klas 0-1 na rok szkolny 2020/21 oraz serdecznie zaprasza na dzień otwarty 26 marca 2020 r. w godz. 14:00-17:00.
8. Zachęcamy do obejrzenia filmu „Zieja”, który 13 marca wchodzi do kin. Jest to film o niezwykłym kapłanie, także kapelanie wojskowym podczas wojny polsko-rosyjskiej w 1920 roku oraz naczelnym kapelanie Szarych Szeregów w czasie Powstania Warszawskiego i współzałożycielu KOR-u, inwigilowanym przez służbę bezpieczeństwa PRL. Jego credo życiowe brzmiało: ” nie zbijaj nigdy nikogo”. Film ukazuje najważniejsze wydarzenia w historii Polski wieku XX, w tym rolę Kościoła, bez którego nie bylibyśmy wolnym krajem. Nie byłoby wolnej Polski, gdyby nie Jan Paweł II, Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński, także ks. Jan Zieja bohater filmu oraz wielu kapłanów, o których nawet nie wiemy. Film został zrealizowany przez Telewizję Polską oraz Wytwórnię Filmów Dokumentalnych przy współfinansowaniu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
9. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę autokarową do Medjugorie w dniach 11-18 maja 2020 r. Zapisy u ks. Tomasza. Spotkanie organizacyjne w sprawie wyjazdu 9 marca o godz. 17:00 w domu parafialnym.
10. Dzisiaj po Mszy Świętej odbędzie zbiórka ofiar do puszek na Misje Święte. Ofiara na Misje może być dobrą okazją do złożenia jałmużny wielkopostnej. Zachęcamy również do modlitwy i postu w intencji Misji Świętych.
11. Nasz parafianin Rafał lat 31 uległ wypadkowi i jest sparaliżowany. Obecnie jest na wózku inwalidzkim. Zwracamy się z gorąca prośbą o wsparcie materialne Rafała aby mógł korzystać z rehabilitacji. Za tydzień po każdej Mszy świętej zbierane będą ofiary do puszki. W imieniu Jego oraz rodziny bardzo dziękujemy za okazane serce. W przedsionku kościoła są ulotki informujące o przekazaniu 1 % na rzecz Rafała.
12. W tym tygodniu odszedł do Domu Ojca nasz zmarły parafianin: + Antoni Pawłuszewicz, Łucja Balcer. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…
/ Ogłoszenia parafialne

 1. Rozpoczął się Wielki Post. Jest to czas, w którym wierzący chrześcijanie, słuchając słowa Bożego i trwając na modlitwie, przez pokutę, przygotowują się do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, podczas obchodów misterium paschalnego. Okres Wielkiego Postu ma charakter podwójny – chrzcielny i pokutny.

 2. Okazją do dobrego rozpoczęcia Wielkiego Postu są rekolekcje ewangelizacyjne. Nazywamy je rekolekcjami ewangelizacyjnymi, ponieważ znowu usłyszymy podstawowe prawdy dotyczące naszego życia chrześcijańskiego. Rekolekcje potrwają do środy 4 marca. Każdego dnia, do środy włącznie, będziemy spotykali się o godz. 10:00 lub 18:00. Po wieczornej Mszy Świętej będzie odbywało się nabożeństwo ewangelizacyjne z modlitwą o uzdrowienie, uwolnienie i modlitwą o nowe wylanie Ducha Świętego. Kontynuacją tych rekolekcji będzie Seminarium Odnowy Wiary, które rozpocznie się 10 marca.

 3. Nabożeństwa wielkopostne w naszym kościele odbywają się według następującego porządku: Gorzkie Żale – we środy, soboty i niedziele o godz. 17:30; Droga Krzyżowa – w niedziele po Mszy Świętej o godz. 11:30 i w piątki o godz. 17:15; Droga Krzyżowa dla młodzieży – w piątki po Mszy Świętej wieczornej. Droga Krzyżowa dla dzieci będzie odbywała się podczas Mszy Świętej dla dzieci o godz. 13:00. Już w Środę Popielcową będą śpiewane Gorzkie Żale.

 4. W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca. W pierwszy czwartek modlimy się w intencji powołań kapłańskich i zakonnych, szczególnie przez wstawiennictwo bł. ks. Michała Sopoćko. Zapraszamy na tę modlitwę WKCH. Początek o godz. 17:30. W pierwszy piątek zapraszamy na nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zapraszamy do spowiedzi pierwszopiątkowej – spowiadamy na pół godziny przed poranną i wieczorną Mszą Świętą. W najbliższy pierwszy piątek odwiedzimy z posługą sakramentalną naszych chorych (będziemy w godz. od 09:00 do 11:00).

 5. W pierwszą sobotę zapraszamy na nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca NMP. Poprzez udział w nabożeństwach pierwszosobotnich przygotowujemy się do obchodów 100-lecia naszej parafii. Nabożeństwo pierwszosobotnie to szczególna modlitwa o nawrócenie grzeszników. Pragniemy modlić się na różańcu polecając Panu Bogu szczególnie te osoby, które o własnych siłach nie mogą wyzwolić się z nałogów alkoholizmu, narkomanii i innych uzależnień. Imiona tych osób można wypisać na karteczkach i wrzucić je do skrzynki umieszczonej pod ołtarzem.

 6. W liturgii najbliższego tygodnia:
  04.03 (śr.) – Uroczystość św. Kazimierza Królewicza, Głównego Patrona Metropolii Białostockiej. Msza Święta ku czci św. Kazimierza będzie sprawowana 4 marca br. (środa) o godz.18.00 w kościele św. Kazimierza w Białymstoku. W uroczystości wezmą udział księża biskupi z całej Metropolii Białostockiej, a także przedstawiciele władz rządowych i samorządowych oraz związku zawodowego NSZZ „Solidarność”. Zapraszamy do uczestnictwa.

 7. Jedną z praktyk wielkopostnych jest wspieranie biednych. Caritas Archidiecezji Białostockiej przekazuje skarbonki Jałmużny Wielkopostnej z tytułem „Dar juniora dla seniora”. Zachęcamy nie tylko dzieci, ale i całe rodziny do włączenia się w to dzieło miłosierdzia. Kartonowe skarbonki można wziąć ze stolika w przedsionku kościoła i wypełnione przynieść na Mszę Świętą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek.

 8. Uroczystości dziękczynne za ocalenie miasta Białegostoku, w 31. rocznicę katastrofy pociągu przewożącego chlor, odbędą się w poniedziałek 9 marca br. Rozpoczęcie przy Krzyżu w miejscu katastrofy przy ul. Poleskiej o godz. 16.30. Drogę Krzyżową od Krzyża do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego uwieńczy Msza Święta w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego o godz. 18.00. Zapraszamy naszych parafian do licznego udziału w tym nabożeństwie.

 9. Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbędzie się dzisiaj, 1 marca. Rozpocznie się o godz. 17 pod kinem TON na Rynku Kościuszki, a zakończy się modlitwą na Cmentarzu Wojskowym przy ul. 11 listopada. Zapraszamy wszystkich, którym bliska jest pamięć o żołnierzach podziemia niepodległościowego.

 10. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę autokarową do Medjugorie w dniach 11-18 maja 2020 r. Zapisy u ks. Tomasza.

 11. W następną niedzielę ofiary zebrane do puszek będą przeznaczone na Misje Święte.

 12. W tym tygodniu odszedł do Domu Ojca nasz zmarły parafianin: + Jerzy Kopciewski. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

/ Ogłoszenia parafialne

1. W najbliższą środę rozpoczyna się Wielki Post. Jest to czas, w którym wierzący chrześcijanie, słuchając słowa Bożego i trwając na modlitwie, przez pokutę, przygotowują się do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, podczas obchodów misterium paschalnego. Okres Wielkiego Postu ma charakter podwójny – chrzcielny i pokutny.


2. W Środę Popielcową zapraszamy do uczestnictwa we Mszy Świętej z posypaniem głów popiołem. Msze Święte w naszym kościele będą celebrowane o godz. 8:00, 10:00 i 18:00. W Środę Popielcową obowiązuje nas wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych i post ilościowy. Post ilościowy polega na zjedzeniu jednego posiłku dziennie do syta – wolno jednak przyjąć trochę pokarmu rano i wieczorem.


3. Nabożeństwa wielkopostne w naszym kościele będą odbywały się według następującego porządku: Gorzkie Żale – we środy, soboty i niedziele o godz. 17:30; Droga Krzyżowa – w niedziele po Mszy Świętej o godz. 11:30 i w piątki o godz. 17:15; Droga Krzyżowa dla młodzieży – w piątki po Mszy Świętej wieczornej. Droga Krzyżowa dla dzieci będzie odbywała się podczas Mszy Świętej dla dzieci o godz. 13:00. Już w Środę Popielcową będą śpiewane Gorzkie Żale.


4. W dzisiejszą niedzielę rozpoczyna się 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Jest to czas przebłagania za grzechy pijaństwa i inne z tymi związane, a także czas podejmowania abstynencji od picia alkoholu w intencji nawrócenia grzeszników. Czas Wielkiego Postu bardzo sprzyja w podejmowaniu takich wyrzeczeń.


5. Na rozpoczęcie Wielkiego Postu organizujemy rekolekcje ewangelizacyjne, po to, aby dobrze rozpocząć ten święty czas i właściwie go przeżyć. Rekolekcje te rozpoczną się w za tydzień, w niedzielę 1 marca i potrwają do środy 4 marca. Rekolekcje będzie prowadził ks. Robert Grzybowski z Pustelni w Poletyłach, w diec. drohiczyńskiej. Kontynuacją tych rekolekcji będzie Seminarium Odnowy Wiary, które rozpocznie się 10 marca.


6. Decyzją Konferencji Episkopatu Polski piątek I tygodnia Wielkiego Postu jest dniem modlitwy i pokuty za grzechy wykorzystywania seksualnego osób małoletnich. Dlatego w piątek 28 lutego będziemy wspólnie modlić się w tej intencji, zwłaszcza podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Wojda Metropolita Białostocki będzie przewodniczył Drodze Krzyżowej w Katedrze białostockiej o godz. 17.15. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.


7. Drugie spotkanie w cyklu spotkań poświęconych osobie i nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbędzie się w poniedziałek, 24 lutego 2020, o godz. 18.00 w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej przy ul. Kościelnej 1 A. Gościem spotkania będzie reaktor Paweł Lisicki, który będzie wygłosi konferencję na temat “Wyszyński i jego model katolicyzmu ludowego”. Zapraszamy do uczestnictwa.


8. Rekolekcje wielkopostne dla Pracowników Służby Zdrowia odbędą się w dniach 6-7-8.03.br. w Kleosinie, w Domu Księży Werbistów. Rekolekcje poprowadzi biblista ks. dr Wojciech Michniewicz. Rekolekcje rozpoczną się w piątek 6.03 o godz. 18:00. Udział w rekolekcjach jest bezpłatny, bez wcześniejszych zapisów. Zapraszamy lekarzy, pielęgniarki, położne, ratowników medycznych, farmaceutów i innych pracowników świata medycznego.


9. Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku przy ul. Kościelnej 3 rozpoczął nabór uczniów na rok szkolny 2020/2021. Placówka zaprasza do Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego. Szkoły proponują ciekawą ofertę kształcenia oraz wychowanie w duchu katolickim na wysokim poziomie. Dyrekcja szkół serdecznie zaprasza zainteresowanych rodziców i uczniów na dni otwarte, które odbędą się: – 29 lutego 2020 (sobota) w godz. 10.00 – 13.00- 21 marca 2020 (sobota) w godz. 10.00 – 13.00. Informacje na temat szkoły można znaleźć na stronie internetowej: www.szkola-katolicka.pl


10. Tegoroczne Rekolekcje Wielkopostne dla Nauczycieli i Wychowawców odbędą się w dniach 27 – 29 lutego o godz. 18.00 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku. Poprowadzi je ks. Stanisław z Gancarek z Częstochowy, założyciel szkół katolickich w Polsce.


11. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę autokarową do Medjugorie w dniach 11-18 maja 2020 r. Zapisy u ks. Tomasza.


12. Informujemy, iż nie zbieramy już makulatury. Ponieważ zmieniła się ustawa dotycząca odpadów, zbiórka makulatury stała się nierentowna.


13. Za tydzień, w niedzielę ofiary zebrane na tacę będą przeznaczone na potrzeby Archidiecezji.


14. W tym tygodniu odszedł do Domu Ojca nasz zmarły parafianin: + Tomasz Trebliński. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

/ Ogłoszenia parafialne

 1.  Dzisiaj, po Mszy Świętej o godz.13:00, odbędzie się spotkanie dzieci przygotowujących się do przyjęcia w tym roku I Komunii Świętej.

 2. Szykujemy się już do wielkiego Postu – w tym tygodniu wypada tzw. „tłusty czwartek”. Już dzisiaj zapowiadamy, że jak co roku, na rozpoczęcie Wielkiego Postu organizujemy rekolekcje ewangelizacyjne, po to, aby dobrze rozpocząć ten święty czas i właściwie go przeżyć. Rekolekcje te rozpoczną się w Niedzielę 1 marca i potrwają do środy 4 marca. Będzie je prowadził ks. Robert Grzybowski z Pustelni w Poletyłach, w diec. drohiczyńskiej. Kontynuacją tych rekolekcji będzie Seminarium Odnowy Wiary, które rozpocznie się 10 marca. Już dzisiaj informujemy o tych wydarzeniach i zapraszamy do udziału w nich.

 3. W dniu dzisiejszym w naszej parafii rozpoczyna się kurs przedmałżeński. Początek o godz. 16:00 w domu parafialnym.

 4. W liturgii najbliższego tygodnia:
  – 22.02 (sob.) – Święto Katedry św. Piotra Apostoła

 5. Caritas Archidiecezji Białostockiej zwraca się z prośba do wszystkich parafian o prze-kazanie 1% podatku na rzecz Caritas Potrzebującym. Numer KRS można znaleźć na stronie internetowej białostockiej Caritas, na plakacie na tablicy informacyjnej.

 6. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę autokarową do Medjugorie w dniach 11-18 maja 2020 r. Zapisy u ks. Tomasza.

 7. Msza święta z modlitwą o uzdrowienie w najbliższy czwartek o godz. 18:00.

 8. W tym tygodniu odeszła do Domu Ojca nasza zmarła parafianka: + Helena Minta. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie..

/ Ogłoszenia parafialne
1. Dzisiejsza niedziela, zgodnie z decyzją Pp. Franciszka, jest Niedzielą Słowa Bożego. Jest ona poświęcona celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego. W związku z tym dzisiaj, po południu, o godz. 16:30 odbędą się w naszym kościele tradycyjne Niedzielne Nieszpory, gdzie szczególnie naszą modlitewną uwagę skierujemy ku Słowu Bożemu. Zapraszam naszych parafian na tę modlitwę a szczególnie członków grup i ruchów kościelnych.
2. W liturgii najbliższego tygodnia:
– 28.01 (wt.) – Wsp. św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła;
– 29.01 (śr.) – Wsp. bł. Bolesławy Marii Lament, zakonnicy;
– 31.01 (pt.) – Wsp. św. Jana Bosko, prezbitera.
3. W tym tygodniu wypada pierwsza sobota miesiąca. Zapraszamy na nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca NMP. Poprzez udział w nabożeństwach pierwszosobotnich przygotowujemy się do obchodów 100-lecia naszej parafii. Nabożeństwo pierwszosobotnie to szczególna modlitwa o nawrócenie grzeszników. Pragniemy modlić się na różańcu, polecając Panu Bogu szczególnie te osoby, które o własnych siłach nie mogą wyzwolić się z nałogów alkoholizmu, narkomanii i innych uzależnień. Imiona tych osób można wypisać na karteczkach i wrzucić je do skrzynki umieszczonej pod ołtarzem.
4. Za tydzień, w niedzielę 2 lutego będziemy obchodzili Święto Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej). Podczas każdej Mszy Świętej będziemy błogosławili gromnice. Tego dnia wypada Dzień Życia Konsekrowanego – będziemy modlić się w intencji osób życia konsekrowanego. Ofiary na tacę tego dnia będą przeznaczone na zakony klauzurowe.
5. Obchody Dnia Życia Konsekrowanego pod przewodnictwem Arcybiskupa Tadeusza Wojdy Metropolity Białostockiego odbędą się w Katedrze Białostockiej w niedzielę, 2 lutego 2020 roku. Wszystkie osoby konsekrowane oraz wiernych świeckich zapraszamy do udziału w Mszy św. o godz. 11.00, a po niej w agapie.
6. Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku w dniach od 31 stycznia do 2 lutego 2020 r. organizuje rekolekcje dla młodzieży męskiej pod hasłem „On żyje i chce, abyś żył”. Serdecznie zapraszamy do udziału w rekolekcjach osoby powyżej 16. roku życia. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej: awsd.bialystok.pl
7. Spotkanie noworoczne Rodziny Radia Maryja odbędzie się w niedzielę 2 lutego br. w parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Dobrzyniewie. Spotkanie rozpocznie się Mszą św. o godz. 12.00. Do uczestnictwa zapraszamy członków Rodziny Radia Maryja z parafii Archidiecezji Białostockiej.
8. W tym tygodniu odeszła do wieczności nasza parafianka + Stanisław Wawrzynowicz, + Krystyna Krzywicka, + Helena Rećko. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie …

 
/ Ogłoszenia parafialne

1. Zakończyła się tegoroczna „kolęda” czyli wizyta duszpasterska w rodzinach naszej parafii. Dziękujemy naszym parafianom za świadectwo wiary i przywiązania do Kościoła. Dziękujemy za zainteresowanie się życiem naszej parafii. Dziękujemy za wszystkie przejawy życzliwości, choćby odprowadzanie nas do sąsiadów, jak i witanie w otwartych drzwiach swoich domów. Dziękujemy za ofiary przeznaczone na kościół, jak i te przeznaczone nam osobiście.
2. Za tydzień w niedzielę będziemy obchodzili 31-ą rocznicę śmierci ks. Stanisława Su-chowolca. Uroczysta Msza Święta z tej okazji będzie celebrowana w naszym kościele o godz. 11:30 pod przewodnictwem ks. Abpa Edwarda Ozorowskiego.
3. W liturgii najbliższego tygodnia:
– 21.01 (wt.) – Wsp. św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy. Jest to Dzień Babci;
– 24.01 (pt.) – Wsp. św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła;
– 25.01 (sob.) – Święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła.
4. Wczoraj rozpoczął się Tydzień Modlitw Jedność Chrześcijan. Msza Święta o jedność chrześcijan pod przewodnictwem Arcybiskupa Tadeusza Wojdy Metropolity Białostockiego będzie sprawowana w sobotę 25 stycznia 2020 roku o godz. 18.00 w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku przy ul. Abpa R. Jałbrzykowskiego 5. Zapraszamy do uczestnictwa.
5. Msza Święta w intencji Księdza Biskupa Henryka Ciereszki, z okazji jego Imienin, będzie sprawowana w dzisiaj o godz. 18.00 w Katedrze białostockiej. Zapraszamy do modlitwy w intencji Najdostojniejszego Solenizanta.
6. Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku w dniach od 31 stycznia do 2 lutego 2020 r. organizuje rekolekcje dla młodzieży męskiej pod hasłem „On żyje i chce, abyś żył”. Serdecznie zapraszamy do udziału w rekolekcjach osoby powyżej 16. roku życia. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej: awsd.bialystok.pl
7. W tym tygodniu odeszła do wieczności nasza parafianka + Jadwiga Dąbrowska. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie …

 

/ Ogłoszenia parafialne

 

1. W dniu dzisiejszym odbędzie się kolejne spotkanie KŻR naszej parafii. Początek o godz. 16:30 w kościele.
2. W liturgii najbliższego tygodnia:
– 17.01 (pt.) – Wsp. św. Antoniego, Opata.
3. 17 stycznia wypada Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim. Módlmy się o coraz głęb-sze zrozumienie między chrześcijanami a wyznawcami Judaizmu.
4. 18 stycznia rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Módlmy się o jedność wszystkich wyznawców Chrystusa.
5. Msza Święta w intencji Księdza Biskupa Henryka Ciereszki, z okazji jego Imienin, będzie sprawowana w niedzielę, 19 stycznia 2020 roku, o godz. 18.00 w Katedrze białostockiej. Zapraszamy do modlitwy w intencji Najdostojniejszego Solenizanta.
6. Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Wojda Metropolita Białostocki zaprasza do uczestnictwa w cyklu spotkań poświęconych osobie i nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w ramach przygotowania do uroczystości Jego beatyfikacji w dniu 7 czerwca br. Comiesięczne spotkania będą się odbywały w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej przy ul. Kościelnej 1 A i będą otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Pierwsze z nich pt. “Droga życia i świętości Kardynała Prymasa” będzie miało miejsce w czwartek, 16 stycznia 2020 roku, o godzinie 18.00. O drodze życia i świętości opowie dr Ewa Czaczkowska autorka biografii o Wyszyńskim, dziennikarka, historyk i nauczyciel akademicki.
7. Porządek „Kolędy” w tym tygodniu:
13 stycznia (poniedziałek): ul. Sowlańska, (blok) 38, ul. Leśna, (bloki): 37, 38,
14 stycznia (wtorek), od godz. 16:00: ul. Baranowicka (56-120), ul. Leśna (bloki) 39, 45; ul. Leśna, ul. Iglasta, ul. Liściasta, ul. Juranda, ul. Serwitutowa,
15 stycznia (środa), od godz. 16:00: ul. Kmicica, ul. Mokra, ul. Zagłoby, ul. Naftowa,
ul. Stawowa;
16 stycznia (czwartek), od godz. 16:00: ul. Dojnowska, ul. Dojnowska (blok) 60 A,
ul. Źródlana, ul. Leśna 40, 41, 42;
17 stycznia (piątek), od godz. 16:00: ul. Ciesielska, ul. Kropelkowa, ul. Baranowicka (12-36), ul. Nowowarszawska, ul. Ciołkowskiego, ul. Suchowolca, ul. Dojlidy Fabryczne, ul. Myśliwska, ul. Borsucza, ul. Sępia, ul. Kormoranów.
18 stycznia (sobota):
od godz. 9:00: ul. Dojnowska (bloki): 80 A, 80 B, 80 C,
od godz. 14:00: ul. Borsucza (bloki): 6, 6 A, 8, 10.

 

/ Ogłoszenia parafialne